LONAPARKEN/ELVEBREDDEN TRINN 2, Vi skal levere rekkverk til Elvebredden trinn 2. ( glassrekkverk og spile rekkverk)