LONAPARKEN/ELVEBREDDEN TRINN1, Montering arbeid fra FM Strand