Paradisalleen

Prosjekt fra Kruse Smith
Vi har levert og montert – spilerekkverk, trapprekkverk, spiraltrapp og stolpefritt glassrekkverk.