Lonsåsen BT2

Prosjekt fra Åsane Byggmester
Vi har levert spilerekkverk, glassrekkverk og trapprekkverk.