Lonsåsen BT2

Prosjekt fra Åsane Byggmester
Vi skal levere spilerekkverk, glassrekkverk og trapprekkverk.