Vestlunden prosjekt, spile rekkverk og glassrekkverk