Strindalia BT2

Pågående prosjekt fra JM
Vi skal levere glassrekkverk og trapprekkverk