Leangen næringsbygg

Prosjekt fra Koteng.

Vi skal levere trapprekkverk med Eik håndløpe.