Kråkehaugen

Prosjekt fra LAB
Vi har levert stolpefritt glassrekkverk, spilerekkverk og trapprekkverk med eik håndløpe.