Prosjekt – Byhagen, fra – Strand AS

Vi skal levere rekkverk til Byhagen. ( Trapprekkverk, spile rekkverk, glassrekkverk)