BBB6

Vi levert og montert trapprekkvek, spilerekkverk  til prosjekt BBB6 fra Strand AS